HOME             +48 501 57 63 65     

       Czechy zawsze były mi bliskie - zarówno w pojęciu odległości, jak i pod względem charakterystycznego podejścia mieszkańców do życia: większego wewnętrznego spokoju oraz umiłowania rodzinnych wędrówek górskich - na rowerach, biegówkach czy pieszo.

        Poznawałem kraj naszych sąsiadów przez wiele lat - i robię to do dzisiaj. Pewnego rodzaju ukoronowaniem tej fascynacji było odbycie kursu i zdanie egzaminu na licencjonowanego przewodnika praskiego. 

        Najczęściej oprowadzam typowe grupy jednodniowe na znanej wszystkim przewodnikom trasie z Hradu na Nowe i Stare Miasto.Ale zdarzają mi się też grupki kameralne, rodzinne, które przyjeżdżają do Pragi na kilka dni. Wtedy mamy możliwość poznania "smaczków" - spaceru po Winogradach, zajrzenia do knajpek na robotniczym Żiżkowie, obejrzenia prac Dawida Czernego czy zapuszczenia się do Dzikiej Szarki... W Pradze każdy znajdzie coś dla siebie - zapewniam...